زمین مسکونی

240 میلیون

مساحت:100متر
دهنه :10متر
کوچه و گذر :8 و 6 متری
نوع سند :قولنامه
آدرس :نالوس-زمینهای قربانی قطعه شماره 1

کد:2811

09141453153

شناسه محصول: 718 دسته:
error: Content is protected !!
×