زمین کشاورزی (مناسب طرح)

1,820 میلیون

مساحت:14000(دیم)
وضعيت راه :بر جاده پیرانشهر
نوع سند :مشاع
امتيازات :مناسب طرح
آدرس :حوالی شهرک صنعتی نالوس

09141453153

کد:2757

شناسه محصول: 540 دسته:
error: Content is protected !!
×